gr
slpremiumtheme+slogan_page

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης
Το seeyou.gr είναι μια online υπηρεσία (στο εξής "Υπηρεσία") ψυχαγωγίας και γνωριμιών, διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται ακολούθως. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης και να συμφωνήσετε με αυτούς, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε να υπόκεισθε και να τηρείτε τους παρακάτω Όρους Χρήσης, ως αν είχατε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία. Αν δεν τηρείτε τους Όρους Χρήσης, το seeyou.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.
Ως χρήστης της Υπηρεσίας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

Γενικοί όροι:

  1. Βασική προυπόθεση χρήσης της Υπηρεσίας είναι να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και τα στοιχεία τα οποία δίνονται από εσάς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να αφορούν εσάς προσωπικά και μόνο. Στην περίπτωση που υπάρχει παράβαση του ηλικιακού ορίου, τότε το seeyou.gr μπορεί να διαγράψει και να απαγορεύσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία καθώς και να στραφεί κατά του παρανομούντος με προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια.

  2. Η εγγραφή σας στο seeyou.gr είναι για προσωπική χρήση και δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τη χρήση του σε κανέναν άλλον υπό καμία συνθήκη.

  3. Δε θα εισάγετε στο seeyou.gr κανένα στοιχείο το οποίο θα αντίκειται στους ισχύοντες νόμους ή θα είναι προσβλητικό, παράνομο, πορνογραφικό, απειλητικό και γενικά ενοχλητικό προς το seeyou.gr ή τους Xρήστες της Υπηρεσίας.

  4. Δε θα στείλετε κάποιο υλικό για καταχώρηση στο seeyou.gr, που είναι σήμα κατατεθέν ή καταστρατηγεί κάποιον κανόνα δεοντολογίας ή αυθεντικότητας.

  5. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας και το seeyou.gr δεν είναι υπεύθυνο για κανέναν λόγο έμμεσο ή άμεσο που να αφορά οποιουδήποτε είδους αποζημίωση απέναντί σας. Παρόλα αυτά, το seeyou.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και η επικοινωνία των μελών του μεταξύ τους.

  6. Δεν θα δημοσιεύετε στο προφίλ σας προσωπικά στοιχεία (π.χ. τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ.) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους ώστε να προσωποποιήσουν το προφίλ σας, παρά μόνο τα στοιχεία τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά σας, διατηρώντας την ανωνυμία του προσώπου σας, για την δική σας ασφάλεια, στα πλαίσια χρήσης της παρούσας Υπηρεσίας.

  7. Το seeyou.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το προσωπικό σας e-mail, που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, σε προωθητικές ενέργειες των παρόντων ή μελλοντικών υπηρεσιών του seeyou.gr ή άλλων site που ανήκουν στην εταιρεία διαχείρισης του seeyou.gr, τα οποία είναι ιδιοκτησία ή προκύπτουν ως τέτοια, ύστερα από συγχώνευση, απορρόφηση ή άλλη επιχειρηματική πράξη ενοποίησης λειτουργιών του seeyou.gr με άλλα web sites.

  8. Το seeyou.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις υπηρεσίες του σε μέλη που ενοχλούν ή προσβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο άλλα μέλη, κατόπιν σχετικής καταγγελίας. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο στην επικοινωνία των μελών.

Πνευματικά Δικαιώματα
Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, γραφικά και άλλο υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ότι αυτά τα δικαιώματα είναι έγκυρα και προστατευμένα. Δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να εκδώσετε, να μεταφέρετε ή να συμμετέχετε στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργήσετε παράγωγη δουλειά ή να εκμεταλλευτείτε καθ' οιονδήποτε τρόπο μερικό ή ολικό το Περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μερική ή η ολική αναπαραγωγή του Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη άδεια από τον ιδιοκτήτη.

Αποποίηση Ευθύνης
Το seeyou.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης των υπηρεσιών του. Οι Υπηρεσίες του seeyou.gr παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας επαφίεται καθ' ολοκλήρου σε δική σας ευθύνη. Ούτε το seeyou.gr, ούτε οι συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία που προέρχεται από τη χρήση της υπηρεσίας ή αδυναμία πρόσβασης και χρήσης.

Τερματισμός Δικαιωμάτων Χρήσης
Το seeyou.gr δικαιούται να διακόψει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Επίσης το σύστημα διαγράφει αυτόματα όσα μηνύματα είναι παλαιότερα από 90 ημέρες ή όσα μηνύματα είναι παλιότερα από 30 ημέρες και έχουν διαβαστεί από τον παραλήπτη.

Εφαρμοζόμενο Νομικό Δίκαιο
Οι όροι χρήσης του seeyou.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Στην περίπτωση που κάποια από τις παρούσες διατάξεις κριθεί ως μη εφαρμόσιμη ή καταχρηστική, οι υπόλοιποι όροι χρήσης της παρούσας σελίδας και των όρων προστασίας απορρήτου παραμένουν σε πλήρη ισχύ.